Trucks på Malt, mat & Destillat

Trucks på plats

Nytt för Malt, Mat & Destillat 2019 var att vi gästades av olika food trucks. Vissa serverade mat, andra dryck.