Alkoholavtal

Fyll i avtalet och skicka till:  

Mässrestauranger AB
Maria Granvik
Mässvägen 1
125 30 ÄLVSJÖ

maria.granvik@massrestauranger.se

Ladda ner avtalet här >>

Läs regler för alkoholservering här >>